Kestävästi partiossa

    Suomen Partiolaiset otti vuonna 2021 käyttöön Kestävästi partiossa -tunnuksen, jonka tarkoituksena on kannustaa lippukuntia arvioimaan ja järjestämään toimintaansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Tunnus sisältää 50 kriteeriä kahdeksassa eri osa-alueessa, joissa otetaan huomioon ekologisen kestävyyden lisäksi myös sosiaalinen ulottuvuus. Tunnuksen osa-alueita ovat esimerkiksi ruoka, kierrätys, liikkuminen ja esteiden madaltaminen. Tunnus on voimassa kaksi vuotta.

    Tunnus myönnettiin ATP:lle vuonna 2021 – ensimmäisten joukossa!. Ilokseni voin ilmoittaa, että tunnus uusittiin lippukunnalle maaliskuun alussa 2023. Olemme siis menossa oikeaan suuntaan!

    ATP:ssä on viime vuosina alettu yhä enemmän panostaa kestävyyteen ja ympäristöystävällisyyteen, mikä näkyy esimerkiksi retkien kasvispainotteisessa ruuassa, kolon kierrätyksen tehostamisessa ja koulutusalus s/y Merisuden pohjan ympäristöystävällisissä maaleissa. Olen ylpeä lippukunnan nykytilanteesta, mutta kehitettävää on vielä. Panostamme jatkossakin siihen, että lippukunta toimii kestävästi ja kasvattaa jäseniään tähän elämäntapaan. 

    Lisätietoa Kestävästi partiossa -tunnuksesta täältä.