kutsu Syyskokoukseen 15.11.-23

  KUTSU Auran Tähti Poikien syyskokoukseen                                                      1.11.2023
   
  Partiojohtajaneuvoston päätöksen mukaisesti pidetään lippukunnan syyskokous
  Auran Tähti Poikien kololla partiosalissa keskiviikkona 15.11.2023 klo 18.00 alkaen.

  Kokouksessa äänioikeutettuja ovat laumanjohtajat, venekunnanjohtajat, vaeltajat, partiojohtajat ja muut 18 vuotta täyttäneet jäsenet. Läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla jäsenillä. Käsiteltäväksi halutut muut asiat on jätettävä kirjallisesti partiojohtajaneuvostolle vähintään viikkoa ennen kokousta.
   
  ESITYSLISTA:
   
  1. Kokouksen avaus
   
  2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
   
  3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
   
  4. Toimintasuunnitelman hyväksyminen toimikaudelle 2024
   
  5. Vuoden 2024 jäsen- ja liittymismaksuista ja niiden suuruuksista päättäminen
   
  6. Talousarvion hyväksyminen toimikaudelle 2024
   
  7. Lippukunnanjohtajan valitseminen
   
  8. Partiojohtajaneuvoston muiden jäsenten valitseminen
   
  9. Vähintään kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi
   
  10. Lippukunnan sääntömuutoksen hyväksyminen
   
  11. Muut mahdolliset asiat