Kutsu ATP:n kevätkokoukseen 2023

    Tervetuloa Auran Tähti Poikien sääntömääräiseen kevätkokoukseen kololle sunnuntaina 26.3. klo 18:00. Tarjolla kahvia, teetä ja pullaa.

    Kevätkokouksessa käsitellään muun muassa vuoden 2022 toimintakertomus ja tuloslaskelma sekä sovitaan vuoden 2024 jäsenmaksuista. Lisäksi jäsenistön on mahdollista nostaa haluamiaan asioita esityslistalle, kunhan niistä ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti partiojohtajaneuvostolle.

    Äänioikeus lippukunnan kokouksissa on ryhmänjohtajilla, partiojohtajilla ja muilla 18 vuotta täyttäneillä varsinaisilla jäsenillä. Läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla jäsenillä.

    Nähdään siis kololla tärkeiden asioiden äärellä!

    Yt. Iina (lpkj)